הצטרפות
לתוכנית

כמות היחידות לבחירה

כמות היחידות לבחירה

כמות היחידות לבחירה

תקנון הגמ"ח:


התרומה
התרומה לגמ“ח היא תרומה גמורה ומוחלטת ככל תרומה למפעל חסד שאינה מוחזרת ואינה מותנת בקבלת ההלואה, כמפורט בפרוספקט ההצטרפות
ההלוואות
א. ההלואות ניתנות אך ורק לילדיו של התורם (או לאדם אחר שיואשר ע“י הגמ“ח וע“פ בקשת התורם) אולם בשום אופן לא לתורם עצמו.
ב. הגמ“ח מתכנן לתת את ההלואות אך אינו מתחייב על כך לא ע“פ. ההלכה ולא ע“פ חוקי השלטון כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.
המענק
א. הגמ“ח מתכנן לתת מענק בסיום ההלואה , אך יודגש כי המענק איננו החזר תרומה , אלא תמיכה שהגמ“ח נותן לראויים לכך, ואין התחייבות על כך כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.
ב. זכות בקשת המענק היא של התורם , וזכותו לבקש עבור עצמו או עבור הלווה.
הנני מאשר בחתימתי כי קראתי את התקנון והוא מקובל עלי ואני מקבל על עצמי בכל דין ודברים בי“ד רבני כבורר ומוסכם
לאחר שליחת הטופס נציג הגמ"ח יצור איתך קשר לקבלת פרטי תשלום

הפניה נשלחה בהצלחה!

רוצה לדבר איתנו?