השו"ת
המרכזי

שאלות נפוצות

האם אין בתוכנית זו משום חשש ריבית?

תשובה בקצרה:

אין כל חשש ריבית. הכל בהידור לכתחילה על דעת כל הפוסקים.

בהרחבה:
הגמ"ח המרכזי הוקם לפי הוראותיהם של פוסקי הדור מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, אשר הקפידו על ניהולו באופן הנקי והמהודר ביותר. התוכנית מאושרת ע"י כל פוסקי ההלכה בימינו. הרה"ג ר' יצחק אייזיק וינברג שליט"א מומחה לענייני ריבית משמש כרב הגמ"ח המרכזי לוודא כל הזמן שבהלוואות הגמ"ח לא יהיה כל חשש ריבית.

הרעיון המרכזי שעומד בבסיס התוכנית ונותן את ההכשר מצד דיני ריבית, היא העובדה שההלוואה אינה ניתנת לתורמים אלא לילדיהם. בכך לא מגיעה ריבית מהלווה למלווה ואין חשש ריבית קצוצה, ומאותה סיבה גם אין חשש של ריבית מוקדמת. בנוסף, ע"פ תקנון הגמ"ח אין התחייבות מצד חוקי ההלכה וחוקי השלטון למתן ההלוואה, וגם מסיבה זו אין בתרומה כל חשש ריבית כי אם תרומה גמורה ככל תרומה למפעל חסד. 

האם פוסקי הדור אישרו את התוכנית מבחינה הלכתית?

תשובה בקצרה:

בהחלט! גדולי הפוסקים נתנו את ידיהם לתוכנית ואף ליוו והנחו את דרך הקמתה.

בהרחבה:
בעת הקמת הגמ"ח הניחו רבני הגמ"ח את פרטי התוכנית בפני גדולי ופוסקי הדור מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, אשר ישבו על המדוכה ונתנו את הוראותיהם לדרך ניהולו של הגמ"ח כך שיהא באופן הנקי והמהודר ביותר.

שאלה: האם לגמ"ח יש "היתר עיסקא"?

תשובה בקצרה:

כן. לגמ"ח יש היתר עיסקא מהודר, המוציא מידי כל חשש ריבית.

בהרחבה:
על אף שכאמור אין כל חשש ריבית בהלוואות הגמ"ח, עם כל זאת, כדי לצאת מכל ספק סודר נוסח היתר עיסקא מהודר, ובכל מקרה שיש איזה חשש ריבית, יהיה הכל על פי היתר עיסקא הנ"ל.

האם כספי התרומות נחשבים לכספי מעשר לכל דבר וענין?

תשובה בקצרה:

התרומה לגמ"ח נחשבת כמו תרומה לכל מפעל חסד שאינה מוחזרת, ולכן עפ"י גדולי הפוסקים היא יכולה להינתן מכספי מעשר.

בהרחבה:
על פי פסיקת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל ויבלחט"א גדולי הפוסקים שליט"א, ניתן להצטרף לגמ"ח מכספי מעשר ללא כל חשש. הסיבה לכך, כיוון שהתרומה היא תרומה לכל דבר ככל תרומה למפעל חסד ואינה מותנית בקבלת ההלוואה. המענק איננו החזר התרומה, אלא תמיכה שהגמ"ח כארגון חסד נותן לראויים לכך אשר יבקשו זאת ואין התחייבות מוחלטת של הגמ"ח לתת את המענק.

במה שונה הגמ"ח המרכזי משאר הגמ"חים?

תשובה בקצרה:

ההבדלים רבים. בקצרה – גובה ההלוואה, ודאות גבוהה לאישור הבקשה לקבלת ההלוואה, קבלתה בדרך מכובדת, תנאי ההחזר, חוזקו ואיתנו הפיננסי של הגמ"ח ועוד.

בהרחבה:
ראשית יש לברך ולשבח על כל גמ"ח שעוזר ומסייע לציבור ובכך מרבה חסד בישראל. בסייעתא דשמיא, בדורנו אין דומה לו בהיקפו לגמ"ח המרכזי, דבר המלמד על האמון הרב שהציבור רוחש לגמ"ח. היקפי הצטרפות אלו, הוותק והמקצועיות הרבה, מקנים בסייעתא דשמיא לגמ"ח המרכזי חוזק כלכלי איתן המאפשר את יכולתו לתת הלוואות בהיקפים משמעותיים המועילים למטרתם – רכישת דירה לזוג הצעיר.

הגמ"ח המרכזי מעוניין לתת להורים כמה שיותר רוגע בעת נישואי הילדים, ואכן המצטרפים יודעים מראש כמה יחידות הלוואה יוכלו לבקש ילדיהם, וככל שבקשתם תאושר – כמה כסף יקבלו. כמו כן לגמ"ח המרכזי יש אפשרות לפריסה נוחה ונרחבת של החזרי ההלוואה

האם ההצטרפות שלי לתוכנית מבטיחה שהילד שלי יקבל הלוואה מהגמ"ח?

תשובה בקצרה:

הגמ"ח אינו מתחייב לתת הלוואה, והתרומות הנתרמות הן תרומות גמורות ומוחלטות. יחד עם זאת, הגמ"ח בהחלט מייעד לעצמו כמטרה לפעול למתן הלוואה לכל הזוגות שהוריהם תרמו לגמ"ח ושעומדים בתנאים שנקבעו לקבלת ההלוואה, וכך התקיים בפועל עד היום.

בהרחבה:
מתוך רצון וכוונה להביא לכך שהגמ"ח אכן יוכל לתת את כל ההלוואות המבוקשות, הגמ"ח פועל במספר תחומים. ראשית, ובהתאם לרצון התורמים, הכספים הנתרמים על ידי התורמים ל"תוכנית הורים" מוגבלים לשימוש למתן הלוואות ב"תוכנית הורים" בלבד, וזאת עד שמוגשת בקשה לקבלת הלוואה בגין יחידות התרומה שנתרמו. לאחר הגשת הבקשה, הכספים של אותן יחידות יכולים לשמש גם למפעלי החסד האחרים של הגמ"ח, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הגמ"ח.

האם הגמ"ח מלווה ע"י כלכלנים ומשפטנים מוסמכים?

תשובה בקצרה:

אכן, הגמ"ח המרכזי מקפיד על ליווי שוטף של אנשי מקצוע מהתחום הכלכלי והמשפטי.

בהרחבה:
רואי החשבון המבקרים של הגמ"ח המרכזי הינם משרד זיו האפט BDO ישראל – פירמת ראיית חשבון ויעוץ עסקי הנמנית על חמש הפירמות הגדולות בישראל. התוכנית הכלכלית של הגמ"ח הוכנה במקורה על ידי משרד BDO, ובשנתיים האחרונות תוקפה על ידי כלכלן בכיר נוסף. הגמ"ח המרכזי מקבל שירותים משפטיים ממספר משרדי עורכי דין מהמוערכים והבולטים במשק, וביניהם משרד חדד רוט שנהר ושות' (ייעוץ משפטי שוטף) ויגאל ארנון ושות' (ייעוץ בתחום חוק הגמ"חים).

מדוע מעודד הגמ"ח להצטרף כמה שיותר מוקדם?

תשובה בקצרה:

פשוט. כי זה משתלם יותר בעיקר לתורם.

בהרחבה:
אומנם מספר חודשי התרומה קבועים ואינם תלויים במועד ההצטרפות, אך הצטרפות מוקדמת תבטיח שלא, חלילה ישכח ההורה בשטף החיים העמוס, לצרף את ילדו לתוכנית. בנוסף, הצטרפות מוקדמת תביא לכך שההורה יוכל לסיים את תשלומי התרומה עוד לפני שבנו יעבור לישיבה גדולה או בתו לסמינר. בנוסף, הורים המצרפים את ילדם לתוכנית עד גיל 4 חודשים יכולים לפרוס את התשלום לתקופה ארוכה יותר, מה שמפחית את סכום התרומה החודשי. יתרון חשוב נוסף בהצטרפות מוקדמת לתוכנית התרומה של הגמ"ח, הוא שהוותק בגמ"ח הוא שיקול רלבנטי שבהחלט נלקח בחשבון, בעת הגשת בקשות מיוחדות מצד התורם או הלווה. כך למשל, בעת הגשת בקשה להקדמת הלוואה, נושא הוותק בגמ"ח מהווה שיקול משמעותי בקבלת ההחלטה בבקשה.

מדוע אפשר להצטרף רק עד גיל 3?

תשובה בקצרה:

בהתחשב בגיל הנישואים המשוער בציבור, מחייבת התוכנית הכלכלית של הגמ"ח את תחילת התרומות עד גיל 3 לכל המאוחר.

בהרחבה:
על מנת שלגמ"ח תהיה האפשרות להעמיד את ההלוואות בהתאם לתוכנית חייב הגמ"ח להתנהל בצורה עקבית על פי התוכנית הכלכלית שהתוותה.

לכן, נאלצים בגמ"ח לענות בשלילה להורים שפונים בשלב מאוחר מידי. כדי למנוע את הצער שנגרם להורים אלו, פועל הגמ"ח בכל ימות השנה בפרסומים שונים כדי להביא לידיעת הציבור את הדברים

האם מקבלים קבלה לפי סעיף 46?

תשובה בקצרה:

לא.

בהרחבה:
על אף שהתרומה לגמ"ח היא תרומה גמורה ומוחלטת, היא אינה מזכה בקבלה לפי סעיף 46, שכן לא מתקיימים בהקשר לגמ"ח הקריטריונים שנקבעו על ידי רשויות המס לצורך הכרה במוסד ציבור לצרכי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

מהי המשמעות של הצטרפות לתוכנית התרומות כאשר מחירי הדירות ממשיכים לעלות?

תשובה בקצרה:

סכום ההלוואה אכן קבוע ואינו משתנה בהתאם לשינויים במחירי הדירות. יחד עם זאת, עצם האפשרות לקבל הלוואה בתנאים מועדפים על אלו הניתנים בבנקים, תסייע לילדכם, גם אם תחול עלייה במשך השנים במחירי הדירות.

בהרחבה:
על אף שכעת קיימת מגמה של עלייה במחירי הדיור, קשה לצפות מה תהיה המגמה כאשר ילדכם יזדקק להלוואה בעוד כ – 18 שנים. גם אם המגמה של עליה במחירי הדיור תמשך לאורך השנים הנ"ל, בוודאי שכל סכום הלוואה, בתנאים המועדפים הניתנים בגמ"ח, יוכל עדיין לסייע במימון רכישת הדירה. (הדברים נכונים כמובן, בבחינת קל וחומר, אם שני הצדדים הצטרפו לתוכנית ההורים בגמ"ח, דבר אשר יקנה לזוג עצמו סכום הלוואה גדול יותר.) בנוסף, התרומה לגמ"ח נחשבת ככספי מעשרות, וגדולי הדור כבר קבעו שיש לראות בה כגמילות חסדים

האם התוכנית של הגמ"ח היא למעשה תוכנית חסכון?

תשובה בקצרה:

לא.

בהרחבה:
תוכנית חסכון היא תוכנית במסגרתה מפקיד אדם סכומי כסף לאורך שנים, ובסיום התקופה עומדים לשימושו מלוא הסכומים שהופקדו על ידו, בצירוף הצמדה ו/או ריבית (בהתאם לתנאי התוכנית). כספים שלא הופקדו, אינם עומדים לשימושו. וכמובן, ההפקדות אינן נחשבות לכספי מעשרות. תוכנית הגמ"ח אינה תוכנית חסכון, אלא היא תוכנית תרומה של ההורים, המקנה לילד בסיום התקופה את האפשרות לבקש הלוואה, בסכומים העולים בעשרות מונים על סכומי התרומה שנתרמו. הסכום שיתקבל – סכום ההלוואה – מחוייב בהחזר לגמ"ח. עוד חשוב לחדד כי סכומי התרומה נקבעו על ידי פסיקת גדולי הפוסקים ככספי מעשרות לכתחילה, וכן כי כספי התרומות משמשים לאורך השנים לעשיית חסד בדמות הלוואות למשפחות אחרות.

כשיגיע המועד של ילדי לבקש הלוואה מה עליו לעשות?

תשובה בקצרה:

עליך ליצור קשר עם הגמ"ח ויינתנו לכם כל ההנחיות הנדרשות, לרבות לגבי הטפסים הנדרשים לחתימה.

בהרחבה:
הגיע המועד בו ילדך מעוניין בקבלת הלוואה, עליך לפנות לגמ"ח בבקשה לקבלת הלוואה. הגמ"ח יבחן את הבקשה שהוגשה בהתאם לנהליו, וככל שהיא עומדת בכל התנאים שנקבעו, ההלוואה תאושר עקרונית. לאחר אישור עקרוני לבקשת ההלוואה, ועל מנת שילדך יקבל את הכספים לחשבון הבנק שלו, תידרש חתימה על מסמכים שונים, ובכלל זה על בטוחות בסיסיות שיבטיחו את החזר ההלוואה

האם אני יכול להחליט להפסיק לתרום, ואם כן – מה יהיו ההשלכות?

תשובה בקצרה:

ההחלטה האם להמשיך ולתרום לגמ"ח היא של התורם ומסורה לשיקול דעתו, ובהתאם התורם יכול להודיע בכל עת על הפסקת תרומתו. יחד עם זאת, חשוב להבין כי משמעות הפסקת התרומה היא, בין היתר, ביטול האפשרות לבקש הלוואה מהגמ"ח.

בהרחבה:
הואיל והתרומה היא תרומה גמורה ומוחלטת, ההחלטה האם להמשיך ולתרום היא של התורם עצמו. בהתאם, התורם יכול להודיע על רצונו בהפסקת התרומה בכל עת. יחד עם זאת, הפסקת התרומה תביא לביטול האפשרות לבקש הלוואה מהגמ"ח. במקרים של הפסקת התרומה, יכול התורם לבקש מהגמ"ח לסייע לו במתן מענק חד פעמי בסכום השווה לתרומה המצטברת שנתרמה על ידו עד לאותו מועד, בקיזוז עלויות גביה ועמלות שונות של הגמ"ח, כפי שנקבעות מעת לעת. הגמ"ח אינו מתחייב למתן מענק זה, אולם מתוך רצון לסייע במצב של מצוקה כלכלית, ישתדל להיענות לבקשה".

מהי בקשה להקדמת הלוואה?

תשובה בקצרה:

בקשה להקדמת הלוואה היא בקשה המוגשת לגמ"ח לקבלת אישור מיוחד לקבלת ההלוואה טרם לחלוף התקופה שנקבעה מראש בתוכנית התרומה (לרוב 18-20 שנים).

בהרחבה:
לעיתים הגמ"ח מאפשר לתורמים המעוניינים בכך, להקדים את מועד קבלת ההלוואה, וזאת במקרה בו לדוגמא התורם מעוניין לרכוש דירה לילדו, טרם הגיעו לגיל חתונה. בקשה להקדמת הלוואה מותנית בתנאים שונים, לדוגמא ההכרח לתרום את מלוא סכום התרומה כתנאי לבחינת הבקשה. הגמ"ח אינו מתחייב לאשר בקשות להקדמת הלוואות והדבר מסור לשיקול דעתו, בהתאם לצרכי הגמ"ח והתוכנית הכלכלית

אנחנו פה בשבילכם

נשמח לספר לכם עוד ולענות על כל השאלות בדרך הנוחה לכם

רוצה לדבר איתנו?

הפניה נשלחה בהצלחה!