השו"ת
המרכזי

שאלות נפוצות

האם אין בתוכנית זו משום חשש ריבית?

תשובה בקצרה:

אין כל חשש ריבית. הכל בהידור לכתחילה על דעת כל הפוסקים.

בהרחבה:
הגמ"ח המרכזי הוקם לפי הוראותיהם של פוסקי הדור מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, אשר הקפידו על ניהולו באופן הנקי והמהודר ביותר. התוכנית מאושרת ע"י כל פוסקי ההלכה בימינו. הרה"ג ר' יצחק אייזיק וינברג שליט"א מומחה לענייני ריבית משמש כרב הגמ"ח המרכזי לוודא כל הזמן שבהלוואות הגמ"ח לא יהיה כל חשש ריבית.

הרעיון המרכזי שעומד בבסיס התוכנית ונותן את ההכשר מצד דיני ריבית, היא העובדה שההלוואה אינה ניתנת לתורמים אלא לילדיהם. בכך לא מגיעה ריבית מהלווה למלווה ואין חשש ריבית קצוצה, ומאותה סיבה גם אין חשש של ריבית מוקדמת. בנוסף, ע"פ תקנון הגמ"ח אין התחייבות מצד חוקי ההלכה וחוקי השלטון למתן ההלוואה, וגם מסיבה זו אין בתרומה כל חשש ריבית כי אם תרומה גמורה ככל תרומה למפעל חסד. 

האם פוסקי הדור אישרו את התוכנית מבחינה הלכתית?

תשובה בקצרה:

בהחלט! גדולי הפוסקים נתנו את ידיהם לתוכנית ואף ליוו והנחו את דרך הקמתה.

בהרחבה:
בעת הקמת הגמ"ח הניחו רבני הגמ"ח את פרטי התוכנית בפני גדולי ופוסקי הדור מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, אשר ישבו על המדוכה ונתנו את הוראותיהם לדרך ניהולו של הגמ"ח כך שיהא באופן הנקי והמהודר ביותר.

שאלה: האם לגמ"ח יש "היתר עיסקא"?

תשובה בקצרה:

כן. לגמ"ח יש היתר עיסקא מהודר, המוציא מידי כל חשש ריבית.

בהרחבה:
על אף שכאמור אין כל חשש ריבית בהלוואות הגמ"ח, עם כל זאת, כדי לצאת מכל ספק סודר נוסח היתר עיסקא מהודר, ובכל מקרה שיש איזה חשש ריבית, יהיה הכל על פי היתר עיסקא הנ"ל.

מדוע אפשר לתרום הכל מכספי מעשרות, הרי אני מקבל חלק מהתרומה חזרה?

תשובה בקצרה:

התרומה לגמ"ח נחשבת כמו תרומה לכל מפעל חסד שאינה מוחזרת, ולכן עפ"י גדולי הפוסקים היא יכולה להינתן מכספי מעשר.

בהרחבה:
על פי פסיקת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל ויבלחט"א גדולי הפוסקים שליט"א, ניתן להצטרף לגמ"ח מכספי מעשר ללא כל חשש. הסיבה לכך, כיוון שהתרומה היא תרומה לכל דבר ככל תרומה למפעל חסד ואינה מותנית בקבלת ההלוואה. המענק איננו החזר התרומה, אלא תמיכה שהגמ"ח כארגון חסד נותן לראויים לכך אשר יבקשו זאת ואין התחייבות מוחלטת של הגמ"ח לתת את המענק.

במה שונה הגמ"ח המרכזי משאר הגמ"חים

תשובה בקצרה:

ההבדלים רבים. בקצרה – גובה ההלוואה, ודאות קבלת ההלוואה, קבלתה בדרך מכובדת, תנאי ההחזר, חוזקו ואיתנו הפיננסי של הגמ"ח ועוד.

בהרחבה:
ראשית יש לברך ולשבח על כל גמ"ח שעוזר ומסייע לציבור ובכך מרבה חסד בישראל. בסייעתא דשמיא, בדורנו אין דומה לו בהיקפו לגמ"ח המרכזי, דבר המלמד על האימון הרב שהציבור רוכש לגמ"ח. היקפי הצטרפות אלו, הוותק והמקצועיות הרבה, מקנים בסייעתא דשמיא לגמ"ח המרכזי חוזק כלכלי איתן המבטיח את יכולתו לתת הלוואות בהיקפים משמעותיים המועילים למטרתם – רכישת דירה לזוג הצעיר.

הגמ"ח המרכזי מעוניין לתת להורים ודאות ורוגע בעת נישואי הילדים, ואכן, המצטרפים יודעים מראש כמה יחידות הלוואה ממתינות להם ובאיזה היקף. כמו כן, לגמ"ח המרכזי יש את אפשרות הפריסה הטובה ביותר שקיימת!

כבר מעל 18 שנה רבבות הורים נהנים מהגמ"ח המרכזי ומחתנים באמצעותו את ילדיהם בכבוד. נסיונו הממושך של הגמ"ח והעובדה שבמשך השנים ניתנו הלוואות לכל המצטרפים שעמדו בתנאי הזכאות, הלוואות שהגיעו בס"ד למליארדי שקלים – מעידים יותר מכל על עוצמתו וחשיבותו במהפכת חיתון הילדים בדורנו.

האם אתם לא 'פירמידה'?

תשובה בקצרה:

תוכנית הגמ"ח אינה נחשבת 'פירמידה' וכיוצא בזה, כי אם תוכנית כלכלית אמינה ובדוקה מבחינה פיננסית ומשפטית.

בהרחבה:
ההבדל בין מה שמכונה 'פירמידה' לבין תוכנית הגמ"ח הוא פשוט:

בעוד שבפירמידה הכסף הולך החוצה – למשקיעים הראשונים, והצורך לגייס משקיעים חדשים בכפולות גורם לקריסה אחרי כמה דורות של משקיעים, בגמ"ח כל הכסף נשאר (מהחזרי ההלוואות) וההון העצמי גדל (מהתרומות) ומעניק יציבות שאף מקטינה את התלות בתורמים באופן יחסי.

בס"ד ניתן לומר, כי האיתנות הפיננסית של הגמ"ח מתחזקת משנה לשנה, ההון העצמי של הגמ"ח גדל ועמו היציבות הנדרשת למתן היקפי ההלוואות העצומים. בעוד שבשנים הראשונות כמעט כל התזרים היה בנוי על תרומות, הרי שכיום המאזן עומד על כ- 65 אחוזים מהחזרי הלוואות (וגדל באופן עקבי בהתאם למס' ההלוואות שניתנות), כך שהתלות במצטרפים חדשים הולכת ופוחתת.

מי מבטיח לי שכשאני אצטרך הלוואה יהיה לגמ"ח כסף לתת לי?

תשובה בקצרה:

הגמ"ח פועל בהתאם למודל כלכלי מיוחד שמבטיח זאת, בסייעתא דשמיא כמובן.

בהרחבה:
תוכנית הגמ"ח המרכזי יצאה לפועל רק לאחר בדיקה יסודית של טובי רואי החשבון בעולם, אשר בדקו כי היא מתוכננת היטב לפרטי פרטים באופן הלוקח בחשבון את כל התרחישים האפשריים. כך שהתשובה היא – אפשר להיות רגועים ובטוחים כי בעז"ה לכשיבוא המועד תינתן ההלוואה כמתוכנן.

תוכנית הגמ"ח אינה בנויה על השערות ואינה נשענת על התפתחויות שייתכנו בהמשך השנים, אלא היא תוכנית כלכלית מסודרת שעליה נוסד הגמ"ח, המתבססת על תזרים התרומות וההחזרים החודשיים של ההלוואות, ואינה מסתמכת על פיקדונות כלל.

בסייעתא דשמיא, המציאות מוכיחה כבר מעל 18 שנה, שכמות המצטרפים רק גדלה, הציבור שגדל נותן את אמונו בגמ"ח ובשורה התחתונה עד כה, נתן הגמ"ח הלוואות לכל הפונים אשר עמדו בתנאי ההלוואה.

האם הגמ"ח מפוקח ע"י כלכלנים ומשפטנים מוסמכים?

תשובה בקצרה:

אכן, הגמ"ח המרכזי מקפיד על ליווי שוטף של אנשי מקצוע בתחום הייעוץ הפיננסי ורואי חשבון וכן משפטנים בכירים.

בהרחבה:
הגמ"ח המרכזי מבוקר ומלווה על ידי משרד רו"ח BDO ISRAEL – מהמשרדים הגדולים והמובילים בעולם, המוודא את איתנותו הפיננסית של הגמ"ח ומבצע בו ביקורות כספיות שוטפות.

התוכנית עצמה עברה בדיקה יסודית ע"י המחלקה הכלכלית של משרד BDO זיו האפט, וקיבלה את אישורה כי הינה משתלמת וללא סיכון לתורמים כלל. בנוסף, התקיימה בדיקה מעמיקה ופרטנית כבקרה נוספת ובלתי תלויה ע"י משרד 'שחר פיננסים' לדרך התנהלותו של הגמ"ח.

משרד עורכי הדין חדד רוט שנהר הלפר ושות' – מהבולטים והמוערכים בישראל – משמש כיועץ המשפטי של הגמ"ח כשבנוסף משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' – אף הוא בעל מוניטין רב – משמש כיועץ המשפטי להליכי חקיקה מול הרשויות בישראל.

מדוע מעודד הגמ"ח להצטרף כמה שיותר מוקדם?

תשובה בקצרה:

פשוט. כי זה משתלם יותר בעיקר לתורם.

בהרחבה:
אכן, הגמ"ח ממליץ תמיד שלא לחכות לרגע האחרון אלא להצטרף כבר בשנתו הראשונה של הילד ואפילו מעמיד אפשרויות פריסה נוחות יותר למצטרפים עד גיל 4 חודשים.

חשוב לזכור, כי מס' חודשי התרומה הם קבועים ואינם תלויים במועד ההצטרפות, כך שמי שמצטרף ברגע האחרון לא מרוויח כלום ורק עלול לשכוח כשיגיע המועד האחרון.

יצויין עוד, כי הוותק של התורם צובר עבורו נקודות זכות מבחינת הגמ"ח, דבר שעשוי לבוא לידי ביטוי בבקשות חריגות וכיוצ"ב. גם מסיבה זו כדאי להצטרף מיד ולא לחכות למועד האחרון האפשרי.

מדוע אפשר להצטרף רק עד גיל 3?

תשובה בקצרה:

כדי שנוכל להעמיד את ההלוואה בזמן, לקראת החתונה, צריך להתחיל את התרומות עד גיל 3 לכל המאוחר.

בהרחבה:
על מנת שכל הורה יוכל לקבל את ההלוואה, חייב הגמ"ח להתנהל בצורה עקבית על פי התוכנית הכלכלית שהותוותה, ולפיה יש צורך ליצור מרווח זמן שבו יוכל הגמ"ח להשתמש בכספי התרומות של ההורים, לפני שהם יוצאים הלאה אל הילדים.

לפי עיקרון זה נבנתה התוכנית המצליחה של הגמ"ח, ולכן נאלצים בהנהלת הגמ"ח לענות בשלילה להורים שפונים בשלב מאוחר מידי. כדי למנוע את הצער שנגרם להורים אלו, פועל הגמ"ח בכל ימות השנה בפרסומים שונים כדי להביא לידיעת הציבור את פעילותו, ולהביא רווחה לאנשים רבים ככל האפשר.

האם מקבלים קבלה לפי סעיף 46?

תשובה בקצרה:

לא.

בהרחבה:
ע"פ הוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, הזיכוי נועד רק לתרומה שלא מקבלים כל תמורה בעדה. מסיבה זו למשל, על תרומות המזכות בהשתתפות בהגרלות, מכירות סיניות וכד' אין אפשרות לקבל קבלה ע"פ סעיף 46.

מה יהיה הערך/המשמעות של הכסף בעוד 20 שנה, במידה ומחירי הדירות ימשיכו לעלות?

תשובה בקצרה:

המציאות הוכיחה שמי שהצטרף לגמ"ח הודה לעצמו על כך כשקיבל את ההלוואה הגדולה והמשמעותית על אף העלייה במחירי הדירות. כי בכל מקרה, אנו נצרכים לעשות את ההשתדלות שלנו!

בהרחבה:
אם זאת השאלה כלפי מי שחוסך ומכין את הקרקע, מה יגיד מי שלא מצטרף לתוכנית ויעמוד באמת בפני שוקת שבורה מול מחירי דירות בשמיים, כשאין באמתחתו אפילו סכום מינימלי להון עצמי? המציאות מוכיחה שמי שלא הצטרף לגמ"ח מסיבות כאלו ואחרות, לבסוף מבכה על כך.

ולגופה של שאלה, גם סכום של כרבע מיליון שקלים, ובפרט כאשר שני הצדדים רכשו יחידות בגמ"ח, ייחשב לסכום משמעותי מאד ברכישת הדירה גם אם הדירות תתייקרנה בהתאמה. ובכלל, אנחנו מצווים לעשות את ההשתדלות שבאפשרותנו לעשות כיום, והקב"ה ישלים לנו בוודאי מכוח הזכויות שנצבור ע"י החסדים הנעשים עם הכסף כל זמן ההמתנה.

במה שונה התוכנית של הגמ"ח מכל חיסכון רגיל בבנק?

תשובה בקצרה:

מי שיכול בקלות לחסוך סכום לדירה לכל ילד עד לחתונתו, התוכנית אינה מיועדת עבורו. אך מי שמעוניין בהלוואות הענק שהגמ"ח מציע, התוכנית משתלמת מאוד עבורו, יותר מכל הלוואה מגוף אחר.

בהרחבה:
ראשית, ההבדל הפשוט הוא בסכומים. בחיסכון בבנק תקבלו בסוף התקופה את הסכום שחסכתם, בתוספת ריבית מינורית של אחוזים בודדים. הגמ"ח מעניק לזוג הלוואות בהיקף של פי כמה וכמה מהסכום שתרמו הוריו, כאשר כמחצית ויותר מסכום התרומה יינתן כמענק.

אך מעבר לכך, אין ספק, שדרך זו ראויה יותר מכל חיסכון כזה או אחר, מהסיבה הפשוטה: אנו מקיימים חסד עצום וגדול עם הכסף, שבינתיים ניתן כהלוואה למשפחות אחרות, ורוכשים מעבר לזכות ההלוואה גם זכויות כבירות שלבטח יעמדו לצאצאינו ביום פקודה. מה גם שעפ"י פסיקת גדולי הפוסקים ניתן לכתחילה לתת זאת מכספי מעשרות, דבר שלא ניתן לעשות בכל חיסכון.

בפועל כשאבקש את ההלוואה, האם אני צפוי להיתקל בקשיים מול הגמ"ח?

תשובה בקצרה:

ההלוואה תינתן בעז"ה לפי תנאי חברותך בגמ"ח. כאשר כמובן, הגמ"ח מבקש בטחונות בסיסיים להחזר ההלוואה. אחרת, איך נוכל להלוות לזה שאחריך?

בהרחבה:
על מנת שגם אתה תקבל את ההלוואה, אנחנו דואגים שמי שלקח את ההלוואה לפניך יחזיר אותה. לפיכך, הגמ"ח מעמיד תנאים בסיסיים למקבל ההלוואה ע"מ לבטח את כספי הגמ"ח. התנאים משתנים מעת לעת תוך שימת דגש מצד אחד על בטחון כספי הגמ"ח ומצד שני תוך רצון להקל על התהליך של מקבל ההלוואה.

כיום דורש הגמ"ח מהלווים לשעבד נכס דרך רשם המשכונות [דבר זה אינו מפריע ללקיחת משכנתא בנקאית], וכן להביא ערבים, דבר המהווה ביטחון ורוגע למצטרפים החדשים כי יוכלו בבוא העת לקבל את ההלוואה עבור ילדיהם.

האם אפשר למשוך את כל הקרן במידה ואני מוותר על זכות ההלוואה?

תשובה בקצרה:

כל מקרה ייבחן לגופו. על פי רוב הגמ"ח מאפשר זאת לתורמים, תוך קיזוז עלויות גביה שמתעדכנות מעת לעת.

בהרחבה:
בכל עת, יכול התורם לוותר על זכות ההלוואה ולהגיש בקשה למענק כספי בערך התרומה. הנהלת הגמ"ח תדון בבקשה ותשתדל להתחשב ולהיענות לה בחיוב. תוך קיזוז עלויות גביה שונות שהיו לגמ"ח.

אנחנו פה בשבילכם

נשמח לספר לכם עוד ולענות על כל השאלות בדרך הנוחה לכם

רוצה לדבר איתנו?

הפניה נשלחה בהצלחה!