מדוע אפשר להצטרף רק עד גיל 3

במקרים רבים פונים אנשים ששמעו על רעיון הגמ"ח בשלב מאוחר מידי, עבור ילדיהם שמעל גיל 3, בשעה שעל פי תוכנית הגמ"ח כבר אין להם אפשרות להצטרף, ושומעים בצער רב שאיחרו את המועד ולא יוכלו לצרף את ילדיהם לתוכניות הגמ"ח.

רבים שואלים מדוע אפשר להצטרף רק עד גיל 3.

התשובה על כך נעוצה במחויבות העמוקה של הגמ"ח לתוכנית הכלכלית שהותוותה בראשית הדרך ועל פיה ישנה הגבלת זמן למועד ההצטרפות.

תנאי זה לא נקבע בצורה אקראית, אלא מתוך עמל רב ומחשבה מעמיקה של כלכלנים בכירים המלווים את הגמ"ח מיום היווסדו ולאורך כל שנות קיומו.

תוכנית הגמ"ח לא בנויה על השערות, ואינה נשענת על התפתחויות שיתכנו בהמשך השנים, אלא היא תוכנית כלכלית מסודרת שעליה נוסד הגמ"ח, ועל פיה נבנו תוכניות ההורים של הגמ"ח, כאשר התוכנית מתבססת על תזרים התרומות וההחזרים החודשיים של ההלוואות, ואינה מסתמכת על מקורות כספיים חיצוניים, כדוגמת פקדונות.

התחשיבים הכלכליים עליהם מבוססת התוכנית, מאפשרים לקבוע היום לכל מצטרף את המועד בו יהיה זכאי להגיש בקשה להלוואה עבור ילדו, כאשר בבסיס התוכנית מונח מרווח הזמן בין התרומה להלוואה.

על מנת שכל הורה יוכל לקבל את ההלוואה עבור ילדו, חייב הגמ"ח להתנהל בצורה עקבית על פי התוכנית הכלכלית שהותוותה, ולפיה יש צורך ליצור מרווח זמן שבו יוכל הגמ"ח להשתמש בכספי התרומות של ההורים, לפני שהם יוצאים הלאה אל הילדים.

לפי עיקרון זה נבנתה התוכנית המצליחה של הגמ"ח, ולכן נאלצים בהנהלת הגמ"ח לענות בשלילה להורים שפונים בשלב מאוחר מידי. כדי למנוע את הצער שנגרם להורים אלו, פועל הגמ"ח בכל ימות השנה בפרסומים שונים כדי להביא לידיעת הציבור את פעילותו, ולהביא רווחה לאנשים רבים ככל האפשר.

כידוע, תוכנית הגמ"ח המרכזי נבנתה על ידי רואי חשבון בכירים. במהלך כל השנים ממשיכים רואי החשבון בכירים ללוות את הגמ"ח בצורה איתנה ויציבה, ובסייעתא דשמיא, ההצלחה גדולה מאוד, ולא זו בלבד שהגמ"ח עומד בפרטי התוכנית הראשונית, אלא אף מצליח להגיע להיקפים גדולים בהרבה. זאת, בסייעתא דשמיא הניכרת על כל צעד ושעל, ומכח אמון הציבור והצלחת התוכנית בפועל.

הפניה נשלחה בהצלחה!