מדוע להיות שותף בפעילות הגמ"ח המרכזי? המטרה העיקרית והמטרה המשנית

אם נשאל אדם מהרחוב מהי הסיבה המשמעותית שגרמה למאות אלפי משפחות להיות שותפים בפעילות הגמ"ח המרכזי, מן הסתם תשובתו הראשונה תהיה 'התוכנית בגמ"ח היא תוכנית טובה, נוחה , ואמינה' , כשמשקל נכבד ישנו על התוצאה המסייעת לנישואי הילדים.

מעבר לסיוע לבני הזוג הצעיר לרכישת דירה, ישנו ערך משמעותי, ערכי ונצחי מעין כמותו בהצטרפות לתוכנית התרומות בגמ"ח.

בכל יום ויום אומר כל יהודי בתפילה את פרק 'אלו דברים', שם מופיעים הדברים שאדם מקבל מהם שכר בעולם הזה והקרן שמורה לו לעולם הבא. ברשימה זו מוזכרת מצוות גמילות חסדים.

מצוות גמילות חסדים מגולמת כחלק בלתי נפרד מתוכנית הגמ"ח ובהתאם, מעבר לפירות הקיימים בעולם הזה לתורמים בתוכנית, בוודאי קיימת להם גם קרן לעולם הבא.

כל זה שמור ומזומן לכל יהודי שעושה גמילות חסדים, כשכמובן, גודל השכר מושפע לפי ריבוי מעשי החסד וגודלם. 

כיצד ניתן לעשות חסד ללא שיעור והגבלה?

אך גם מי שרוצה מאד מאד לעשות חסד בכל רגע, מוגבל בדרך כלל בזמנו או בכספו.

אך כל זאת כאשר הוא משתמש רק בכליו המוגבלים לעשיית חסד. לעומת זאת אם אדם מחפש את הדרך לעסוק בגמילות חסדים נרחבת הרבה יותר, הוא יכול להשתמש בעצת הזהב של מרן בעל ה'חפץ חיים' זיע"א, אשר דרכה הוא יכול להשיג זכויות עצומות הגדלות ללא הרף, וכל זאת כשהוא משתמש בכלים העומדים לרשותו בלבד, אותם הוא מצליח לנצל עד תום.

עצה זו מופיעה בספרו "אהבת חסד" (חלק ב' פרק ט"ז), שם הוא מבאר את העוצמה האדירה שיש לגמ"ח ציבורי על פני גמ"ח פרטי משני טעמים:

הטעם הראשון הוא על פי מה שאמרו חז"ל, שזכות הציבור שעוסק במצוה, רבה יותר מזכות היחיד.

והטעם השני הוא, שלמרות שכל אחד משקיע מממונו סכום קטן לצורך קופת הגמ"ח, הקב"ה מחשיב לכל אחד כאילו הוא לבדו תרם את כל הסכום שבקופת הגמ"ח, משום שבלא כל יחיד ויחיד, לא היו מגיעים לסכום הכולל.

כמה מצוות אפשר לקיים בתרומה לגמ"ח לעומת תרומה רגילה!

זאת אומרת, שאם אדם הצטרף לגמ"ח המרכזי , הרי שכעבור שנים הוא שותף בעשרות אלפי הלוואות, וכל הלוואה היא בנין בית בישראל, בית שבו ייוולדו ילדים יהודים טהורים וימשיכו את מסורת הדורות. וכל זה, נזקף לזכותו של אותו יהודי שעיניו היו בראשו ולא פספס את ההזדמנות המיוחדת, להביא אור ורווחה לבתי ישראל.

את הדברים הללו ציין מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שהיה משיב לשואלים על הדרך הנכונה בהשתדלות לנישואי ילדים, שבגמ"ח המרכזי יש מצווה מרגע נתינת התרומה הראשונה.

גם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שהורה שמותר לתרום מכספי מעשר לגמ"ח המרכזי, בודאי היה זה משום המצווה שיש בכל תרומה ותרומה לגמ"ח.

בשביל להרוויח את השפע הכביר הלזה – נדרשת רק כוונה!

אבל, וזה פרט חשוב במיוחד. ידועה ההלכה ש'מצוות צריכות כוונה', וכדי לזכות לכל השפע הרב הזה צריך להפעיל את הראש לרגע אחד בלבד. כל שצריך הוא לזכור ולכוון, שמעבר לרווח האישי של נישואי הילדים בסיוע הלוואת הגמ"ח המרכזי, אנו מתכוונים להעמיד את כספנו לטובת מצוות הלוואה.

כוונה זו היא שמביאה את כל השפע הרוחני לתורמים לגמ"ח.

הפניה נשלחה בהצלחה!