במה שונה הגמ"ח המרכזי משאר הגמ"חים?

תשובה בקצרה:

ההבדלים רבים. בקצרה – גובה ההלוואה, ודאות גבוהה לאישור הבקשה לקבלת ההלוואה, קבלתה בדרך מכובדת, תנאי ההחזר, חוזקו ואיתנו הפיננסי של הגמ"ח ועוד.

בהרחבה:

ראשית יש לברך ולשבח על כל גמ"ח שעוזר ומסייע לציבור ובכך מרבה חסד בישראל. בסייעתא דשמיא, בדורנו אין דומה לו בהיקפו לגמ"ח המרכזי, דבר המלמד על האמון הרב שהציבור רוחש לגמ"ח. היקפי הצטרפות אלו, הוותק והמקצועיות הרבה, מקנים בסייעתא דשמיא לגמ"ח המרכזי חוזק כלכלי איתן המאפשר את יכולתו לתת הלוואות בהיקפים משמעותיים המועילים למטרתם - רכישת דירה לזוג הצעיר.

הגמ"ח המרכזי מעוניין לתת להורים כמה שיותר רוגע בעת נישואי הילדים, ואכן המצטרפים יודעים מראש כמה יחידות הלוואה יוכלו לבקש ילדיהם, וככל שבקשתם תאושר – כמה כסף יקבלו. כמו כן לגמ"ח המרכזי יש אפשרות לפריסה נוחה ונרחבת של החזרי ההלוואה

הפניה נשלחה בהצלחה!