במה שונה הגמ"ח המרכזי משאר הגמ"חים

תשובה בקצרה:

ההבדלים רבים. בקצרה – גובה ההלוואה, ודאות קבלת ההלוואה, קבלתה בדרך מכובדת, תנאי ההחזר, חוזקו ואיתנו הפיננסי של הגמ"ח ועוד.

בהרחבה:

ראשית יש לברך ולשבח על כל גמ"ח שעוזר ומסייע לציבור ובכך מרבה חסד בישראל. בסייעתא דשמיא, בדורנו אין דומה לו בהיקפו לגמ"ח המרכזי, דבר המלמד על האימון הרב שהציבור רוכש לגמ"ח. היקפי הצטרפות אלו, הוותק והמקצועיות הרבה, מקנים בסייעתא דשמיא לגמ"ח המרכזי חוזק כלכלי איתן המבטיח את יכולתו לתת הלוואות בהיקפים משמעותיים המועילים למטרתם - רכישת דירה לזוג הצעיר.

הגמ"ח המרכזי מעוניין לתת להורים ודאות ורוגע בעת נישואי הילדים, ואכן, המצטרפים יודעים מראש כמה יחידות הלוואה ממתינות להם ובאיזה היקף. כמו כן, לגמ"ח המרכזי יש את אפשרות הפריסה הטובה ביותר שקיימת!

כבר מעל 18 שנה רבבות הורים נהנים מהגמ"ח המרכזי ומחתנים באמצעותו את ילדיהם בכבוד. נסיונו הממושך של הגמ"ח והעובדה שבמשך השנים ניתנו הלוואות לכל המצטרפים שעמדו בתנאי הזכאות, הלוואות שהגיעו בס"ד למליארדי שקלים – מעידים יותר מכל על עוצמתו וחשיבותו במהפכת חיתון הילדים בדורנו.

הפניה נשלחה בהצלחה!