במה שונה התוכנית של הגמ"ח מכל חיסכון רגיל בבנק?

תשובה בקצרה:

לא.

בהרחבה:

תוכנית חסכון היא תוכנית במסגרתה מפקיד אדם סכומי כסף לאורך שנים, ובסיום התקופה עומדים לשימושו מלוא הסכומים שהופקדו על ידו, בצירוף הצמדה ו/או ריבית (בהתאם לתנאי התוכנית). כספים שלא הופקדו, אינם עומדים לשימושו. וכמובן, ההפקדות אינן נחשבות לכספי מעשרות. תוכנית הגמ"ח אינה תוכנית חסכון, אלא היא תוכנית תרומה של ההורים, המקנה לילד בסיום התקופה את האפשרות לבקש הלוואה, בסכומים העולים בעשרות מונים על סכומי התרומה שנתרמו. הסכום שיתקבל - סכום ההלוואה - מחוייב בהחזר לגמ"ח. עוד חשוב לחדד כי סכומי התרומה נקבעו על ידי פסיקת גדולי הפוסקים ככספי מעשרות לכתחילה, וכן כי כספי התרומות משמשים לאורך השנים לעשיית חסד בדמות הלוואות למשפחות אחרות.

הפניה נשלחה בהצלחה!