כשיגיע המועד של ילדי לבקש הלוואה מה עליו לעשות?

תשובה בקצרה:

עליך ליצור קשר עם הגמ"ח ויינתנו לכם כל ההנחיות הנדרשות, לרבות לגבי הטפסים הנדרשים לחתימה.

בהרחבה:

הגיע המועד בו ילדך מעוניין בקבלת הלוואה, עליך לפנות לגמ"ח בבקשה לקבלת הלוואה. הגמ"ח יבחן את הבקשה שהוגשה בהתאם לנהליו, וככל שהיא עומדת בכל התנאים שנקבעו, ההלוואה תאושר עקרונית. לאחר אישור עקרוני לבקשת ההלוואה, ועל מנת שילדך יקבל את הכספים לחשבון הבנק שלו, תידרש חתימה על מסמכים שונים, ובכלל זה על בטוחות בסיסיות שיבטיחו את החזר ההלוואה

הפניה נשלחה בהצלחה!