האם אין בתוכנית זו משום חשש ריבית?

תשובה בקצרה:

אין כל חשש ריבית. הכל בהידור לכתחילה על דעת כל הפוסקים.

בהרחבה:

הגמ"ח המרכזי הוקם לפי הוראותיהם של פוסקי הדור מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, אשר הקפידו על ניהולו באופן הנקי והמהודר ביותר. התוכנית מאושרת ע"י כל פוסקי ההלכה בימינו. הרה"ג ר' יצחק אייזיק וינברג שליט"א מומחה לענייני ריבית משמש כרב הגמ"ח המרכזי לוודא כל הזמן שבהלוואות הגמ"ח לא יהיה כל חשש ריבית.

הרעיון המרכזי שעומד בבסיס התוכנית ונותן את ההכשר מצד דיני ריבית, היא העובדה שההלוואה אינה ניתנת לתורמים אלא לילדיהם. בכך לא מגיעה ריבית מהלווה למלווה ואין חשש ריבית קצוצה, ומאותה סיבה גם אין חשש של ריבית מוקדמת. בנוסף, ע"פ תקנון הגמ"ח אין התחייבות מצד חוקי ההלכה וחוקי השלטון למתן ההלוואה, וגם מסיבה זו אין בתרומה כל חשש ריבית כי אם תרומה גמורה ככל תרומה למפעל חסד. 

הפניה נשלחה בהצלחה!