האם אפשר למשוך את כל הקרן במידה ואני מוותר על זכות ההלוואה?

תשובה בקצרה:

כל מקרה ייבחן לגופו. על פי רוב הגמ"ח מאפשר זאת לתורמים, תוך קיזוז עלויות גביה שמתעדכנות מעת לעת.

בהרחבה:

בכל עת, יכול התורם לוותר על זכות ההלוואה ולהגיש בקשה למענק כספי בערך התרומה. הנהלת הגמ"ח תדון בבקשה ותשתדל להתחשב ולהיענות לה בחיוב. תוך קיזוז עלויות גביה שונות שהיו לגמ"ח.

הפניה נשלחה בהצלחה!