האם אני יכול להחליט להפסיק לתרום, ואם כן – מה יהיו ההשלכות?

תשובה בקצרה:

ההחלטה האם להמשיך ולתרום לגמ"ח היא של התורם ומסורה לשיקול דעתו, ובהתאם התורם יכול להודיע בכל עת על הפסקת תרומתו. יחד עם זאת, חשוב להבין כי משמעות הפסקת התרומה היא, בין היתר, ביטול האפשרות לבקש הלוואה מהגמ"ח.

בהרחבה:

הואיל והתרומה היא תרומה גמורה ומוחלטת, ההחלטה האם להמשיך ולתרום היא של התורם עצמו. בהתאם, התורם יכול להודיע על רצונו בהפסקת התרומה בכל עת. יחד עם זאת, הפסקת התרומה תביא לביטול האפשרות לבקש הלוואה מהגמ"ח.

הפניה נשלחה בהצלחה!