האם אתם לא 'פירמידה'?

תשובה בקצרה:

תוכנית הגמ"ח אינה נחשבת 'פירמידה' וכיוצא בזה, כי אם תוכנית כלכלית אמינה ובדוקה מבחינה פיננסית ומשפטית.

בהרחבה:

ההבדל בין מה שמכונה 'פירמידה' לבין תוכנית הגמ"ח הוא פשוט:

בעוד שבפירמידה הכסף הולך החוצה - למשקיעים הראשונים, והצורך לגייס משקיעים חדשים בכפולות גורם לקריסה אחרי כמה דורות של משקיעים, בגמ"ח כל הכסף נשאר (מהחזרי ההלוואות) וההון העצמי גדל (מהתרומות) ומעניק יציבות שאף מקטינה את התלות בתורמים באופן יחסי.

בס"ד ניתן לומר, כי האיתנות הפיננסית של הגמ"ח מתחזקת משנה לשנה, ההון העצמי של הגמ"ח גדל ועמו היציבות הנדרשת למתן היקפי ההלוואות העצומים. בעוד שבשנים הראשונות כמעט כל התזרים היה בנוי על תרומות, הרי שכיום המאזן עומד על כ- 65 אחוזים מהחזרי הלוואות (וגדל באופן עקבי בהתאם למס' ההלוואות שניתנות), כך שהתלות במצטרפים חדשים הולכת ופוחתת.

הפניה נשלחה בהצלחה!