האם הגמ"ח מפוקח ע"י כלכלנים ומשפטנים מוסמכים?

תשובה בקצרה:

אכן, הגמ"ח המרכזי מקפיד על ליווי שוטף של אנשי מקצוע בתחום הייעוץ הפיננסי ורואי חשבון וכן משפטנים בכירים.

בהרחבה:

הגמ"ח המרכזי מבוקר ומלווה על ידי משרד רו"ח BDO ISRAEL - מהמשרדים הגדולים והמובילים בעולם, המוודא את איתנותו הפיננסית של הגמ"ח ומבצע בו ביקורות כספיות שוטפות.

התוכנית עצמה עברה בדיקה יסודית ע"י המחלקה הכלכלית של משרד BDO זיו האפט, וקיבלה את אישורה כי הינה משתלמת וללא סיכון לתורמים כלל. בנוסף, התקיימה בדיקה מעמיקה ופרטנית כבקרה נוספת ובלתי תלויה ע"י משרד 'שחר פיננסים' לדרך התנהלותו של הגמ"ח.

משרד עורכי הדין חדד רוט שנהר הלפר ושות' - מהבולטים והמוערכים בישראל - משמש כיועץ המשפטי של הגמ"ח כשבנוסף משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' – אף הוא בעל מוניטין רב - משמש כיועץ המשפטי להליכי חקיקה מול הרשויות בישראל.

הפניה נשלחה בהצלחה!