האם מקבלים קבלה לפי סעיף 46?

תשובה בקצרה:

לא.

בהרחבה:

על אף שהתרומה לגמ"ח היא תרומה גמורה ומוחלטת, היא אינה מזכה בקבלה לפי סעיף 46, שכן לא מתקיימים בהקשר לגמ"ח הקריטריונים שנקבעו על ידי רשויות המס לצורך הכרה במוסד ציבור לצרכי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

הפניה נשלחה בהצלחה!