האם מקבלים קבלה לפי סעיף 46?

תשובה בקצרה:

לא.

בהרחבה:

ע"פ הוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, הזיכוי נועד רק לתרומה שלא מקבלים כל תמורה בעדה. מסיבה זו למשל, על תרומות המזכות בהשתתפות בהגרלות, מכירות סיניות וכד' אין אפשרות לקבל קבלה ע"פ סעיף 46.

הפניה נשלחה בהצלחה!