האם פוסקי הדור אישרו את התוכנית מבחינה הלכתית?

תשובה בקצרה:

בהחלט! גדולי הפוסקים נתנו את ידיהם לתוכנית ואף ליוו והנחו את דרך הקמתה.

בהרחבה:

בעת הקמת הגמ"ח הניחו רבני הגמ"ח את פרטי התוכנית בפני גדולי ופוסקי הדור מרן הגרש"ז אוירבך זצוק"ל, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל, אשר ישבו על המדוכה ונתנו את הוראותיהם לדרך ניהולו של הגמ"ח כך שיהא באופן הנקי והמהודר ביותר.

הפניה נשלחה בהצלחה!