מדוע אפשר להצטרף רק עד גיל 3?

תשובה בקצרה:

כדי שנוכל להעמיד את ההלוואה בזמן, לקראת החתונה, צריך להתחיל את התרומות עד גיל 3 לכל המאוחר.

בהרחבה:

על מנת שכל הורה יוכל לקבל את ההלוואה, חייב הגמ"ח להתנהל בצורה עקבית על פי התוכנית הכלכלית שהותוותה, ולפיה יש צורך ליצור מרווח זמן שבו יוכל הגמ"ח להשתמש בכספי התרומות של ההורים, לפני שהם יוצאים הלאה אל הילדים.

לפי עיקרון זה נבנתה התוכנית המצליחה של הגמ"ח, ולכן נאלצים בהנהלת הגמ"ח לענות בשלילה להורים שפונים בשלב מאוחר מידי. כדי למנוע את הצער שנגרם להורים אלו, פועל הגמ"ח בכל ימות השנה בפרסומים שונים כדי להביא לידיעת הציבור את פעילותו, ולהביא רווחה לאנשים רבים ככל האפשר.

הפניה נשלחה בהצלחה!