האם כספי התרומות נחשבים לכספי מעשר לכל דבר וענין?

תשובה בקצרה:

התרומה לגמ"ח נחשבת כמו תרומה לכל מפעל חסד שאינה מוחזרת, ולכן עפ"י גדולי הפוסקים היא יכולה להינתן מכספי מעשר.

בהרחבה:

על פי פסיקת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל ויבלחט"א גדולי הפוסקים שליט"א, ניתן להצטרף לגמ"ח מכספי מעשר ללא כל חשש. הסיבה לכך, כיוון שהתרומה היא תרומה לכל דבר ככל תרומה למפעל חסד ואינה מותנית בקבלת ההלוואה. המענק איננו החזר התרומה, אלא תמיכה שהגמ"ח כארגון חסד נותן לראויים לכך אשר יבקשו זאת ואין התחייבות מוחלטת של הגמ"ח לתת את המענק.

הפניה נשלחה בהצלחה!