מדוע מעודד הגמ"ח להצטרף כמה שיותר מוקדם?

תשובה בקצרה:

פשוט. כי זה משתלם יותר בעיקר לתורם.

בהרחבה:

אומנם מספר חודשי התרומה קבועים ואינם תלויים במועד ההצטרפות, אך הצטרפות מוקדמת תבטיח שלא, חלילה ישכח ההורה בשטף החיים העמוס, לצרף את ילדו לתוכנית. בנוסף, הצטרפות מוקדמת תביא לכך שההורה יוכל לסיים את תשלומי התרומה עוד לפני שבנו יעבור לישיבה גדולה או בתו לסמינר. בנוסף, הורים המצרפים את ילדם לתוכנית עד גיל 4 חודשים יכולים לפרוס את התשלום לתקופה ארוכה יותר, מה שמפחית את סכום התרומה החודשי. יתרון חשוב נוסף בהצטרפות מוקדמת לתוכנית התרומה של הגמ"ח, הוא שהוותק בגמ"ח הוא שיקול רלבנטי שבהחלט נלקח בחשבון, בעת הגשת בקשות מיוחדות מצד התורם או הלווה. כך למשל, בעת הגשת בקשה להקדמת הלוואה, נושא הוותק בגמ"ח מהווה שיקול משמעותי בקבלת ההחלטה בבקשה.

הפניה נשלחה בהצלחה!