מהי בקשה להקדמת הלוואה?

תשובה בקצרה:

בקשה להקדמת הלוואה היא בקשה המוגשת לגמ"ח לקבלת אישור מיוחד לקבלת ההלוואה טרם לחלוף התקופה שנקבעה מראש בתוכנית התרומה (לרוב 18-20 שנים).

בהרחבה:

לעיתים הגמ"ח מאפשר לתורמים המעוניינים בכך, להקדים את מועד קבלת ההלוואה, וזאת במקרה בו לדוגמא התורם מעוניין לרכוש דירה לילדו, טרם הגיעו לגיל חתונה. בקשה להקדמת הלוואה מותנית בתנאים שונים, לדוגמא ההכרח לתרום את מלוא סכום התרומה כתנאי לבחינת הבקשה. הגמ"ח אינו מתחייב לאשר בקשות להקדמת הלוואות והדבר מסור לשיקול דעתו, בהתאם לצרכי הגמ"ח והתוכנית הכלכלית

הפניה נשלחה בהצלחה!