מה יהיה הערך/המשמעות של הכסף בעוד 20 שנה, במידה ומחירי הדירות ימשיכו לעלות?

תשובה בקצרה:

המציאות הוכיחה שמי שהצטרף לגמ"ח הודה לעצמו על כך כשקיבל את ההלוואה הגדולה והמשמעותית על אף העלייה במחירי הדירות. כי בכל מקרה, אנו נצרכים לעשות את ההשתדלות שלנו!

בהרחבה:

אם זאת השאלה כלפי מי שחוסך ומכין את הקרקע, מה יגיד מי שלא מצטרף לתוכנית ויעמוד באמת בפני שוקת שבורה מול מחירי דירות בשמיים, כשאין באמתחתו אפילו סכום מינימלי להון עצמי? המציאות מוכיחה שמי שלא הצטרף לגמ"ח מסיבות כאלו ואחרות, לבסוף מבכה על כך.

ולגופה של שאלה, גם סכום של כרבע מיליון שקלים, ובפרט כאשר שני הצדדים רכשו יחידות בגמ"ח, ייחשב לסכום משמעותי מאד ברכישת הדירה גם אם הדירות תתייקרנה בהתאמה. ובכלל, אנחנו מצווים לעשות את ההשתדלות שבאפשרותנו לעשות כיום, והקב"ה ישלים לנו בוודאי מכוח הזכויות שנצבור ע"י החסדים הנעשים עם הכסף כל זמן ההמתנה.

הפניה נשלחה בהצלחה!