מהי המשמעות של הצטרפות לתוכנית התרומות כאשר מחירי הדירות ממשיכים לעלות?

תשובה בקצרה:

סכום ההלוואה אכן קבוע ואינו משתנה בהתאם לשינויים במחירי הדירות. יחד עם זאת, עצם האפשרות לקבל הלוואה בתנאים מועדפים על אלו הניתנים בבנקים, תסייע לילדכם, גם אם תחול עלייה במשך השנים במחירי הדירות.

בהרחבה:

על אף שכעת קיימת מגמה של עלייה במחירי הדיור, קשה לצפות מה תהיה המגמה כאשר ילדכם יזדקק להלוואה בעוד כ – 18 שנים. גם אם המגמה של עליה במחירי הדיור תמשך לאורך השנים הנ"ל, בוודאי שכל סכום הלוואה, בתנאים המועדפים הניתנים בגמ"ח, יוכל עדיין לסייע במימון רכישת הדירה. (הדברים נכונים כמובן, בבחינת קל וחומר, אם שני הצדדים הצטרפו לתוכנית ההורים בגמ"ח, דבר אשר יקנה לזוג עצמו סכום הלוואה גדול יותר.) בנוסף, התרומה לגמ"ח נחשבת ככספי מעשרות, וגדולי הדור כבר קבעו שיש לראות בה כגמילות חסדים

הפניה נשלחה בהצלחה!