האם ההצטרפות שלי לתוכנית מבטיחה שהילד שלי יקבל הלוואה מהגמ"ח?

תשובה בקצרה:

הגמ"ח אינו מתחייב לתת הלוואה, אולם הוא בהחלט מייעד לעצמו כמטרה לתת הלוואות לכל הזוגות שהוריהם תרמו לגמ"ח את מלוא התרומה בהתאם לתנאי התרומה, וכך היה בפועל עד היום.

בהרחבה:

מתוך רצון וכוונה להביא לכך שהגמ"ח יוכל לתת את ההלוואות, ובהתאם לרצון התורמים, הכספים הנתרמים על ידי התורמים ל"תוכנית הורים" מוגבלים לשימוש ב"תוכנית הורים" בלבד, וזאת עד שמוגשת בקשה לקבלת הלוואה בגין יחידות תרומה שנתרמו. לאחר הגשת הבקשה הכספים של אותן יחידות יכולים לשמש למפעלי החסד האחרים של הגמ"ח, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הגמ"ח. אם התורם מחליט להפסיק את התרומה לפני סיום התקופה, הגמ"ח רשאי להשתמש בכספים שתרם למפעלי החסד האחרים של הגמ"ח

הפניה נשלחה בהצלחה!