האם ההצטרפות שלי לתוכנית מבטיחה שהילד שלי יקבל הלוואה מהגמ"ח?

תשובה בקצרה:

הגמ"ח אינו מתחייב לתת הלוואה, והתרומות הנתרמות הן תרומות גמורות ומוחלטות. יחד עם זאת, הגמ"ח בהחלט מייעד לעצמו כמטרה לפעול למתן הלוואה לכל הזוגות שהוריהם תרמו לגמ"ח ושעומדים בתנאים שנקבעו לקבלת ההלוואה, וכך התקיים בפועל עד היום.

בהרחבה:

מתוך רצון וכוונה להביא לכך שהגמ"ח אכן יוכל לתת את כל ההלוואות המבוקשות, הגמ"ח פועל במספר תחומים. ראשית, ובהתאם לרצון התורמים, הכספים הנתרמים על ידי התורמים ל"תוכנית הורים" מוגבלים לשימוש למתן הלוואות ב"תוכנית הורים" בלבד, וזאת עד שמוגשת בקשה לקבלת הלוואה בגין יחידות התרומה שנתרמו. לאחר הגשת הבקשה, הכספים של אותן יחידות יכולים לשמש גם למפעלי החסד האחרים של הגמ"ח, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הגמ"ח.

הפניה נשלחה בהצלחה!