מי מבטיח לי שכשאני אצטרך הלוואה יהיה לגמ"ח כסף לתת לי?

תשובה בקצרה:

הגמ"ח פועל בהתאם למודל כלכלי מיוחד שמבטיח זאת, בסייעתא דשמיא כמובן.

בהרחבה:

תוכנית הגמ"ח המרכזי יצאה לפועל רק לאחר בדיקה יסודית של טובי רואי החשבון בעולם, אשר בדקו כי היא מתוכננת היטב לפרטי פרטים באופן הלוקח בחשבון את כל התרחישים האפשריים. כך שהתשובה היא – אפשר להיות רגועים ובטוחים כי בעז"ה לכשיבוא המועד תינתן ההלוואה כמתוכנן.

תוכנית הגמ"ח אינה בנויה על השערות ואינה נשענת על התפתחויות שייתכנו בהמשך השנים, אלא היא תוכנית כלכלית מסודרת שעליה נוסד הגמ"ח, המתבססת על תזרים התרומות וההחזרים החודשיים של ההלוואות, ואינה מסתמכת על פיקדונות כלל.

בסייעתא דשמיא, המציאות מוכיחה כבר מעל 18 שנה, שכמות המצטרפים רק גדלה, הציבור שגדל נותן את אמונו בגמ"ח ובשורה התחתונה עד כה, נתן הגמ"ח הלוואות לכל הפונים אשר עמדו בתנאי ההלוואה.

הפניה נשלחה בהצלחה!