שאלה: האם לגמ"ח יש "היתר עיסקא"?

תשובה בקצרה:

כן. לגמ"ח יש היתר עיסקא מהודר, המוציא מידי כל חשש ריבית.

בהרחבה:

על אף שכאמור אין כל חשש ריבית בהלוואות הגמ"ח, עם כל זאת, כדי לצאת מכל ספק סודר נוסח היתר עיסקא מהודר, ובכל מקרה שיש איזה חשש ריבית, יהיה הכל על פי היתר עיסקא הנ"ל.

הפניה נשלחה בהצלחה!