הסכמות גדולי ישראל

קריאת היסוד מגדולי ישראל

קול קורא מגדולי ישראל

היתר הצטרפות מכספי מעשרות

פסק הלכה - כספי מעשרות

מכתב רבני רכסים

מכתב רבני חב"ד ביתר

קריאת היסוד מגדולי ישראל

קול קורא מגדולי ישראל

היתר הצטרפות מכספי מעשרות

פסק הלכה - כספי מעשרות

מכתב רבני רכסים

מכתב רבני חב"ד ביתר