הגמ"ח
המרכזי

גמ"ח לבית בישראל ע"ר

ככה
מחתנים
ילדים

מזל טוב!

בשעטו"מ ילד נוסף נולד
וכל המשפחה שמחה ומאושרת.

אך כהורים אחראים ומסורים,

בטח כבר הספקתם

לשאול את עצמכם:

"איך נוכל לחתן את הילדים בנחת?"
"מאיפה נשיג הון עצמי לדירות שלהם?"
"האם נעמוד בכל כך הרבה הלוואות יקרות?"

אין דרך אחרת לומר את זה. אך מי שלא מתכונן מראש כבר עכשיו – בשנותיהם הראשונות של הילדים – יתכן וימצא את עצמו בתסבוכת לא פשוטה מול הסכומים האדירים הנדרשים ממנו לצורך חתונות הילדים.

כדי להימנע מהמצוקה הנוראית של הלוואות בנקאיות יקרות, חובות כבדים ואי יכולת להעניק לילדים את החתונה שרציתם לתת להם,

הגמ"ח המרכזי מציג פתרון מהפכני המאפשר לכם להתכונן מראש, לתת את כספי המעשרות באופן מהודר ולכתחילה, לזכות בחסד בל יתואר עם אלפי משפחות ולהצליח לחתן את כל הילדים בנחת, בכבוד ובביטחון.

התרומה לגמ"ח נחשבת כמו תרומה לכל מפעל חסד שאינה מוחזרת, ולכן עפ"י גדולי הפוסקים היא יכולה להינתן מכספי מעשר.

לפעמים, לא צריך לומר מילה

המספרים של הגמ"ח המרכזי:

0
שנות פעילות
0
ש"ח הלוואות עד היום
0
יחידות תרומה
0
חברים בתוכנית הורים

איך עושים את זה?

התוכנית המהפכנית ב-4 שלבים:

1

מלידת הילד ועד גיל 3 – מצרפים עבורו יחידות תרומה
(ניתן מכספי מעשרות)

2

לקראת החתונה, הזוג מקבל אפשרות לבקש הלוואה של עד 240,000 ₪
(לפי מספר יחידות התרומה)

3

מחזירים את ההלוואה
בפריסה נוחה
של עד 150 תשלומים

4

מקבלים אפשרות לבקש מענק מיוחד בגובה מרבית סכום התרומה שהצטבר

מובהר כי התרומות הנתרמות הינן תרומות גמורות ומוחלטות. הגמ"ח אינו מתחייב לתת הלוואה, אולם בהחלט מייעד לעצמו כמטרה לפעול למתן הלוואה לכל הזוגות שהוריהם תרמו לגמ"ח ושעומדים בתנאים שנקבעו לקבלת ההלוואה, וכך התקיים בפועל עד היום.

גם זוכים בשותפות במפעל חסד אדיר!
וגם מחתנים את הילדים בכבוד וברוגע!

לא הוצאה, ראיה לעתיד.

וזה לא רק אנחנו אומרים!

התוכנית הכלכלית העדכנית של הגמ"ח נבנתה ע"י ועדת הכספים של הגמ"ח בראשותו של רו"ח ישראל זיכל ומנהל הכספים של הגמ"ח צביקה זאבי, רו"ח, ונבדקה ע"י המחלקה הכלכלית של BDO וקיבלה את אישורה.

משרד עורכי הדין חדד רוט שנהר ושות' ממשרדי העילית בתחום עריכת הדין במדינת ישראל משמש כיועץ המשפטי של הגמ"ח כשבנוסף משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' – אף הוא בעל מוניטין רב – משמש כיועץ המשפטי להליכי חקיקה מול הרשויות בישראל. 

לכבוד הגמ"ח לבית בישראל (ע.ר)

נתבקשנו על ידי הגמ"ח לבדוק את המודל העסקי על פיו הגמ"ח פועל … קיבלנו בין היתר, דוחות, מסמכים, נתונים ומצגים המפורטים בהמשך וערכנו חישובים, אומדנים, בקרות אנליטיות ומבחני סבירות.

… המודל הכלכלי שנבנה אשר כולל את כל נתוני העבר של הגמ"ח … וכן תחזית תזרים מזומנים ל-50 שנים החל מיום 1 בינואר 2016, עומד בכל הכללים שעל בסיסם נבנה המודל ובהתאם לכך הגמ"ח יוכל לעמוד בכל התחייבויותיו.

בכבוד רב,

BDO זיו האפט

ייעוץ וניהול בע"מ

ינואר 2016

 

 

תכלית ההידור לכתחילה

גם מבחינה הלכתית - התוכנית הכי מהודרת שיש!

תוכנית הגמ"ח מאושרת ע"י כל פוסקי ההלכה ופועלת לאור הנחיותיהם של פוסקי הדור ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. בגמ"ח פועל רב מומחה לענייני ריבית שמפקח ומוודא כל הזמן שאין כל חשש ריבית.

גדולי הפוסקים ובראשם מרנן הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ זצוק"ל הורו כי ניתן לתרום יחידות מכספי מעשרות לכתחילה, משום שהתשלום ליחידות נחשב תרומה גמורה למפעל חסד והוא משמש להלוואות למשפחות אחרות.

עם הכסף שאתם תורמים בכל חודש, אתם מקיימים בינתיים חסד עצום של הכנסת כלה וסיוע לנצרכים, ורוכשים לעצמכם גם זכויות כבירות שיעמדו לצאצאיכם ביום פקודה.

ברכות, הוראות וקריאות גדולי ישראל

דברי קדשם מונחים לפנינו לפני כל החלטה הנוגעת לתוכנית

      בס"ד, עש"ק פ' כי תצא, ח' באלול תשס"ג

בחסדי ה' הוקם … הגמ"ח המרכזי וכבר זכה להלוות הלוואות רבות וגדולות בתנאים טובים, וזאת ע"י תרומות שנתקבלו ע"י הציבור הרחב … אבל צרכי עמך מרובים וישנן בקשות רבות מאוד מאוד להלוואת נוספות.

… וכבר האריך הח"ח בגודל מצוות גמ"ח. למותר להרחיב בגודל מעלת הענין בתקופה זו, שהורים רבים רובצים תחת העולם העצום של נישואי הבנים. ואנו קוראים לציבור, הן לתרום והן להפקיד בגמ"ח פקדונות. וה' יברך לכל התורמים והמסייעים שלא יחסרו מאומה ולא יצטרכו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם.

המצפים לישועה, ועדת הרבנים שע"י הגמ"ח:

הרב עזריאל אויערבך, הרב גבריאל יוסף לוי, הרב שריאל רוזנברג, הרב אריה דביר

יש שאלות?

מצוין! כי בדיוק הכנו תשובות על הכל

רוצים לשבת בנחת ולדעת עוד?

מדוע אפשר להצטרף רק עד גיל 3

במקרים רבים פונים אנשים ששמעו על רעיון הגמ"ח בשלב מאוחר מידי, עבור ילדיהם שמעל גיל 3, בשעה שעל פי תוכנית הגמ"ח כבר אין להם אפשרות להצטרף, ושומעים בצער רב שאיחרו את המועד ולא יוכלו לצרף את ילדיהם לתוכניות הגמ"ח.

הצטרפות לגמ"ח המרכזי כשהמצב הכלכלי דחוק

מובן שדברים אלו אמורים כלפי מי שבאמת פרק מעליו כל חשבון כלכלי ואין לו בעולמו אלא עול תורה. ולא כל אחד רשאי ליטול עטרה זו לעצמו, כפי שדקדק מרן החפץ חיים (שמירת הלשון ח"א שער התורה פ"ג) ממה שאמרו 'המקבל עליו עול תורה', ולא אמרו סתם 'כל הלומד תורה',

מדוע בגמ"ח המרכזי היחידות נחשבות "תרומות" ולא "הפקדות"

העצה של ההפרדה בין התורם ללוה מועילה רק בגמ"ח המבוסס על תרומות ולא בפקדונות, ומשום שפיקדון לגמ"ח הוא בעצם הלוואה גמורה שהרי המעות ניתנו להוצאה, ואם אדם מלווה לגמ"ח כדי שבזכות זה הגמ"ח יתן הלוואה לבנו או לכל אדם אחר זו ריבית גמורה.

הסבר מתומצת של יסודות ההיתר ההלכתיים של הגמ"ח המרכזי

ההיתר העיקרי שעליו מסתמכים בגמ"ח המרכזי הוא שהריבית ניתנת לגמ"ח על ידי צד שלישי ולא על ידי הלווה בעצמו. יסוד ההיתר מפורש בגמרא (ב"מ סט:), "אמר רבא שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה הילך ד' זוזי ואוזפיה לפלניא, לא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מלווה למלווה", ודין זה נפסק ברמב"ם (פ"ה ממלווה הי"ד) ובש"ע (סי' ק"ס סי"ג).

מדוע להיות שותף בגמ"ח המרכזי? המטרה העיקרית והמטרה המשנית

אם נשאל אדם מהרחוב מהי הסיבה המשמעותית שגרמה למאות אלפי משפחות להיות שותפים בגמ"ח המרכזי, מן הסתם תשובתו הראשונה תהיה 'הגמ"ח הוא תוכנית החיסכון הטובה ביותר, הנוחה ביותר, והאמינה ביותר', כשמשקל נכבד ישנו על התוצאה המסייעת לנישואי הילדים.

סיפורו של הגמ"ח המרכזי

בשנת תשס"ג נפל דבר בישראל, הוקם "הגמ"ח המרכזי"; המפעל העצום, שבמשך שנות קיומו עשרות אלפי חתנים וכלות עמדו בעזרתו תחת החופה, ואשר יצר מהפכה בכלכלת נישואי הילדים בציבור החרדי, והביא בשורה של ממש לבתים רבים בישראל שנבנו מכוחו.

אנחנו פה בשבילכם

נשמח לספר לכם עוד ולענות על כל השאלות בדרך הנוחה לכם

רוצה לדבר איתנו?

הפניה נשלחה בהצלחה!