תוכנית הצעירים

תוכנית לזוגות צעירים מיד לאחר הנישואין ועד חצי שנה לאחר הלידה שני מסלולים לבחירתכם.

מוקדם זה הכי חכם!

מזל טוב! התחתנתם זה עתה, וכל החיים לפניכם. דווקא עכשיו, זה הזמן להניח את היסודות ולדאוג בצעד קטן לעתיד ילדיכם.

הצטרפו עוד היום לגמ"ח המרכזי. תוכנית הצעירים הוקמה במיוחד עבורכם, עם תנאים אטרקטיביים ונוחים במיוחד. אם תזדרזו, תקבלו פריסה נוחה ותרומה חודשית נמוכה, החל מ-30 ₪ בלבד ליחידה + הטבת מענק מיוחדת למצטרפים חדשים.

הטבת 100% מענק ליחידה ראשונה

פרטי התוכנית

גיל ההצטרפות:

ילדים שטרם נולדו ועד גיל חצי שנה

כמות יחידות:

ניתן לצרף 1-8 יחידות לכל ילד

תרומה חודשית:

₪30-40 ליחידה

פריסת תרומה:

160-240 תשלומים

הלוואה:

עד ₪320,000

החזר הלוואה:

100-154 תשלומים

מענק:

עד ₪51,200

מקדימים = מרוויחים

מסלולי התוכנית

יחידות
תרומה חודשית
תשלומים
סך התרומה
הלוואה
החזר חודשי
מענק
1
₪30
₪4,800
₪40,000
₪400 (X100)
₪2,400
2
₪60
₪9,600
₪80,000
₪800 (X100)
₪4,800
3
₪90
₪14,400
₪120,000
₪1,200 (X100)
₪7,200
4
₪120
160
₪19,200
₪160,000
₪1,600 (X100)
₪9,600
5
₪150
₪24,000
₪200,000
₪2,000 (X100)
₪12,000
6
₪180
₪28,800
₪240,000
₪2,400 (X100)
₪14,400
7
₪210
₪33,600
₪280,000
₪2,800 (X100)
₪16,800
8
₪240
₪38,400
₪320,000
₪3,200 (X100)
₪19,200

הצטרפו עכשיו!

מצטרפים מוקדם, מחתנים חכם!

תקנון הגמ"ח לענייני ריבית

כהוראת גדולי הפוסקים

התרומה

א. התרומה לגמ"ח היא תרומה גמורה ומוחלטת ככל תרומה למפעל חסד שאינה מוחזרת ואינה מותנית בקבלת הלוואה, כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.

ב. על כל ביטול חלקי או מלא של יחידות תקוזז עמלה לכל יחידה מבוטלת וכן עלויות גבייה.

הלוואות

א. ההלוואות ניתנות אך ורק לילדיו של התורם [או לאדם אחר שיאושר ע"י הגמ"ח וע"פ בקשת התורם], אולם בשום אופן לא לתורם עצמו.

ב. הגמ"ח מתכנן לתת את ההלוואות אך אינו מתחייב על כך ע"פ חוקי המדינה כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.

ג. ניתן להעביר את זכות ההלוואה מאח בוגר לאח צעיר (במידה ולא מימש את מקסימום ההלוואות ללווה אחד), אך לא להיפך.

המענק

א. הגמ"ח מתכנן לתת מענק בסיום ההלוואה, אך יודגש כי המענק איננו החזר התרומה, אלא תמיכה שהגמ"ח נותן לראויים לכך, ואין התחייבות על כך כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.

ב. זכות בקשת המענק היא של התורם, וזכותו לבקש עבור עצמו או עבור הלווה.