תכנית רב גילאית

תכנית יעודית לילדים גדולים מגיל 3 ועד 4 שנים לפני החתונה

דואגים לכל הילדים!

הגמ"ח המרכזי דואג לכל הילדים במשפחה. בתכנית זו, ניתן להצטרף עד 4 שנים לפני מועד הנישואין ולקבל הלוואה עד ₪320,000 לכל ילד במשפחה. חיכיתם מספיק, הצטרפו עוד היום!

פרטי התכנית

גיל ההצטרפות:

מגיל 3 ועד 4 שנים לפני החתונה

כמות יחידות:

ניתן לצרף 1-8 יחידות לכל ילד

תרומה חודשית:

₪50-190 ליחידה

פריסת תרומה:

59-192 תשלומים

החזר הלוואה:

100-145 תשלומים

הלוואה:

עד ₪320,000

מענק:

עד ₪53,680

נתוני הצטרפות לפי יחידה

הנתונים בטבלה מציגים את פרטי התוכנית עבור יחידה אחת, ניתן לצרף עד 8 יחידות לכל ילד.
נתוני התרומה, ההלוואה והמענק משתנים בהתאם למספר היחידות המצורפות.
לקבלת התאמה מדויקת, אנא השתמשו בסימולטור.

מסלולי התוכנית

גיל במועד ההצטרפות
תרומה חודשית
תשלומים
סך התרומה
הלוואה
החזר חודשי
מענק
3-4
1 יחידה = ₪50
192
₪9,600
₪40,000
₪276 (X145)
₪5,760
4-6
1 יחידה = ₪60
168
₪10,080
₪40,000
₪286 (X140)
₪6,048
6-8
1 יחידה = ₪70
144
₪10,080
₪40,000
₪308 (X130)
₪6,048
8-10
1 יחידה = ₪85
120
₪10,200
₪40,000
₪333 (X120)
₪6,120
10-12
1 יחידה = ₪110
96
₪10,560
₪40,000
₪364 (X110)
₪6,336
12-14
1 יחידה = ₪150
72
₪10,800
₪40,000
₪400 (X100)
₪6,480
*14-16
1 יחידה = ₪190
59
₪11,210
₪40,000
₪400 (X100)
₪6,710

*ניתן להצטרף עד 4 שנים לפני החתונה.
קבלת ההלוואה בכפוף להשלמת התרומה.

דוגמה

כך יראו 8 יחידות לילד בגיל 6:

גיל במועד ההצטרפות
תרומה חודשית
תשלומים
סך התרומה
הלוואה
החזר חודשי
מענק
6
8 יחידות = ₪480
168
₪80,640
₪320,000
₪2,288 (X140)
₪48,384

הצטרפו עכשיו!

מצטרפים מוקדם, מחתנים חכם!

תקנון הגמ"ח לענייני ריבית

כהוראת גדולי הפוסקים

התרומה

א. התרומה לגמ"ח היא תרומה גמורה ומוחלטת ככל תרומה למפעל חסד שאינה מוחזרת ואינה מותנית בקבלת הלוואה, כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.

ב. על כל ביטול חלקי או מלא של יחידות תקוזז עמלה לכל יחידה מבוטלת וכן עלויות גבייה.

הלוואות

א. ההלוואות ניתנות אך ורק לילדיו של התורם [או לאדם אחר שיאושר ע"י הגמ"ח וע"פ בקשת התורם], אולם בשום אופן לא לתורם עצמו.

ב. הגמ"ח מתכנן לתת את ההלוואות אך אינו מתחייב על כך ע"פ חוקי השלטון כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.

ג. ניתן להעביר את זכות ההלוואה מאח בוגר לאח צעיר (במידה ולא מימש את מקסימום ההלוואות ללווה אחד), אך לא להיפך. 

המענק

א. הגמ"ח מתכנן לתת מענק בסיום ההלוואה, אך יודגש כי המענק איננו החזר התרומה, אלא תמיכה שהגמ"ח נותן לראויים לכך, ואין התחייבות על כך כמפורט בפרוספקט ההצטרפות.

ב. זכות בקשת המענק היא של התורם, וזכותו לבקש עבור עצמו או עבור הלווה.