ביקור רב רושם של הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א

ברגשי קודש קיבלה הנהלת הגמ"ח המרכזי את מרן המשגיח שליט"א בביקורו במשרדי הגמ"ח לחיזוק ולביסוס מפעל הגמ"ח.